[rev_slider_vc alias=”slideriwh”]

Voor verschillende activiteiten van het Diaconaal Platform Ede zoeken we mensen die kunnen helpen …

 • Wij zoeken nieuwe schuldhulpmaatjes. Voor de cursus die dit voorjaar wordt gegeven, zijn nog enkele plaatsen vrij. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij schuldhulpmaatje.ede@gmail.com
 • Agathos en Eleos willen dit voorjaar voor het DPE-project ‘Duurzaam bezoekwerk’ graag een aantal nieuwe bezoekmaatjes opleiden voor de begeleiding van mensen met een psychische beperking. Voor informatie of om je in te schrijven, kun je mailen naar info@diaconaalplatformede.nl
 • We willen het aantal vrijwilligers voor HiP Ede graag uitbreiden. Je kunt helpen bij allerlei praktische en sociale hulpvragen:
 1. Begeleiding bij een bezoek aan een arts.
 2. Wandelen of samen koffie drinken.
 3. Hulp bij invullen van formulieren.
 4. Het doen van boodschappen.
 5. Klusjes in en om het huis.

Ben je lid van een van de bij het Diaconaal Platform Ede aangesloten kerken en ben je in de gelegenheid om te helpen, dan kun je je inschrijven via www.hip.ede.nl of mailen naar info@diaconaalplatformede.nl

 • Voor het bestuur van het Diaconaal Platform zijn we op zoek naar drie bestuursleden.
 1. We zoeken iemand die ervaring heeft met het opstellen van een jaarrekening en begroting van een stichting. Een netwerk in de wereld van de fondsenwerving verdient aanbeveling. Het bestuur vergadert zes keer per jaar. De overige werkzaamheden kunt u naar eigen inzicht indelen.
 2. We zoeken iemand die verslagen van de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van het platform kan maken en de correspondentie voor het platform kan verzorgen.
 3. We zoeken iemand die vanuit het bestuur contactpersoon kan zijn voor de verschillende activiteiten van de stichting. Voor een goede invulling van deze functie is het belangrijk dat u zowel overdag als in de avonduren beschikbaar kunt zijn.

We zijn op zoek naar mensen die lid zijn van een van de bij het DPE aangesloten kerken. Voor informatie kun je mailen naar info@diaconaalplatformede.nl

– Als u een inzamelingsactie voor de Voedselbank wilt organiseren, kunt u contact opnemen met de voedselbank. Kijk voor meer informatie op  www.voedselbankede.nl De mensen van de voedselbank zijn graag bereid om de ingezamelde producten op te komen halen.

Financiële steun is welkom op rekening NL85RABO0132541556 van de stichting DPE in uitvoering.