Voor verschillende activiteiten van het Diaconaal Platform Ede zoeken we mensen die kunnen helpen …

  • Wij zoeken nieuwe schuldhulpmaatjes. Voor de cursus die dit voorjaar wordt gegeven, zijn nog enkele plaatsen vrij. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij schuldhulpmaatje.ede@gmail.com
  • We willen het aantal vrijwilligers voor HipHelpt Ede graag uitbreiden. Je kunt helpen bij allerlei praktische en sociale hulpvragen:
  1. Begeleiding bij een bezoek aan een arts.
  2. Wandelen of samen koffie drinken.
  3. Hulp bij invullen van formulieren.
  4. Het doen van boodschappen.
  5. Klusjes in en om het huis.

Ben je lid van een van de bij het Diaconaal Platform Ede aangesloten kerken en ben je in de gelegenheid om te helpen, dan kun je je inschrijven via hiphelpt.nl/ede of mailen naar info@diaconaalplatformede.nl

– Als u een inzamelingsactie voor de Voedselbank wilt organiseren, kunt u contact opnemen met de voedselbank. Kijk voor meer informatie op  www.voedselbankede.nl De mensen van de voedselbank zijn graag bereid om de ingezamelde producten op te komen halen.

Financiële steun is welkom op rekening  NL 85 RABO 0132 5415 56  van de stichting DPE in uitvoering.