Het Diaconaal Platform Ede heeft namens de kerken  enkele gezamenlijke initiatieven opgestart:

  • Noodfonds Ede
  • SchuldHulpMaatje Ede (SHM Ede)
  • Hulp in Praktijk Ede (HiPHelpt-Ede)
  • HiPHelpt inloopspreekuur

Noodfonds Ede

Onder de vlag van het Diaconaal Platform Ede bestond al jaren het Interkerkelijk Noodfonds Ede. Dit fonds is nu overgegaan in Noodfonds Ede. In 2016 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 3 miljoen mensen in Nederland financieel kwetsbaar en ook in Ede merken we al jaren dat, ondanks alle regelgeving en goede bedoelingen, een vangnet in de vorm van een noodfonds noodzakelijk is.

‘Het fonds moet een Noodfonds blijven. Het noodfonds wil verzoeken snel kunnen afhandelen. Daarom moeten aanvragen door burgers samen met een hulpverlener worden ingediend. De hulpverlener kent de situatie en weet wat na de steun uit bijvoorbeeld het Noodfonds Ede het vervolgtraject zal worden. Noodhulp kan worden gegeven als er al een vervolgplan in beeld is. De financiële inbreng voor het fonds komt van de kerken, de gemeente Ede en fondsen. Maar ook bedrijven die staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen het fonds steunen.

Coördinatie: Henry Aalbers

info@noodfondsede.nl

telefoon: 06 21143860

 

Noodfonds Ede – aanvraag formulier

Schuldhulpmaatje Ede

Vrijwilligers van Schuldhulpmaatje Ede worden met een driedaagse cursus opgeleid tot gecertificeerde maatje. Een schuldhulpmaatje staat mensen met schulden bij voor een bepaalde periode en/of ondersteunt mensen bij het voorkomen van schulden. Het uiteindelijke doel is mensen te leren zelf weer hun administratie en financiën te regelen.

 

Schuldhulpmaatje Ede is lid van de vereniging Schuldhulpmaatje Nederland. Dit landelijk netwerk is met overheidssteun door diakenen in Nederland opgezet. De maatjes (vaak kerkleden) zijn tot steun en stimulans voor mensen met financiële zorgen of schulden. De hulpvragers hebben vaak contact met professionele (schuld)hulpverleners en de maatjes ondersteunen hen daarbij. Voor dit project zijn op dit moment 49 maatjes actief.

Coördinatie:
Bianca Bouter
Klaaske Mussche

Informatie en aanmelding:

info@schuldhulpmaatje-ede.nl

Telefoon: (06) 37 19 40 21

HiP Ede

Landelijk wordt de door HipHelpt ontwikkelde formule en database onderhouden en bijgehouden. Lokaal heeft Ede een HipHelpt Ede als onderdeel van het diaconaal platform Ede.

Bij HipHelpt staan vrijwilligers ingeschreven, die bereid zijn een ander met een kleine klus of dienst te helpen. We zoeken een hulpbieder, die vrij dicht in de buurt van de hulpvrager woont. Een soort burenhulp, dus.

Mensen met een hulpvraag of hun hulpverlener de hulpvraag indienen via de website. HipHelpt Ede zoekt een geschikte koppeling bij de hulpaanvraag. Daarbij is de soort vraag, het profiel van de hulpvrager en hulpbieder zo mogelijk dicht bij elkaar in de buurt leidend voor koppeling. De hulpvraag kan worden ingediend als je geen sociaal netwerk (familie of vrienden) hebt om je te helpen en geen geld om de hulp te betalen.

Coördinatie:
Ella Marchal
Eijo Balk.

0318 65 56 23

ede@hiphelpt.nl.

hiphelpt.nl/ede

HiP Ede

Het Diaconaal Platform heeft een door vrijwilligers gerund inloopspreekuur. Sommige mensen hebben bij aanvragen van bijv toeslagen, kwijtscheldingen en dergelijke een steuntje in de rug nodig.

Het inloopspreekuur staat open voor mensen, die er bij administratieve vragen niet uitkomen. Bijvoorbeeld:

– Je vindt internet-zaken regelen moeilijk?
– Je hebt een brief, die je niet snapt of waar je niet uitkomt?

Voor dit soort vragen zit men bij het inloopspreekuur van HipHelpt voor je klaar.

 

Coördinatie: Teus Hubert.

Posthoornstraat 8

 

dpeformulierenbrigade@gmail.com