[rev_slider_vc alias=”sliderizh”]

Het Diaconaal Platform Ede heeft namens de kerken  enkele gezamenlijke initiatieven opgestart:

  • Noodfonds Ede
  • SchuldHulpMaatje Ede (SHM Ede)
  • Hulp in Praktijk Ede (HiP-Ede)
  • Duurzaam bezoekwerk
  • HiP inloopspreekuur
  • Vluchtelingencontact

Noodfonds Ede

Onder de vlag van het Diaconaal Platform Ede bestond al jaren het Interkerkelijk Noodfonds Ede. Dit fonds is nu overgegaan in Noodfonds Ede. Dorland: In 2016 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 3 miljoen mensen in Nederland financieel kwetsbaar en ook in Ede merken we al jaren dat, ondanks alle regelgeving en goede bedoelingen, een vangnet in de vorm van een noodfonds noodzakelijk is.

‘Het fonds moet een Noodfonds blijven. Het noodfonds wil verzoeken snel kunnen afhandelen. Daarom moeten aanvragen door burgers samen met een hulpverlener worden ingediend. De hulpverlener kent de situatie en weet wat na de steun uit bijvoorbeeld het Noodfonds Ede het vervolgtraject zal worden. Noodhulp kan worden gegeven als er al een vervolgplan in beeld is. De financiële inbreng voor het fonds komt van de kerken, de gemeente Ede en fondsen. Maar ook bedrijven die staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen het fonds steunen.

Coördinatie: Lisan Verboom

info@noodfondsede.nl

telefoon: 06 21143860

 

Noodfonds Ede – aanvraag formulier

Schuldhulpmaatje Ede

Vrijwilligers van Schuldhulpmaatje Ede worden met een driedaagse cursus opgeleid tot gecertificeerde maatje. Een schuldhulpmaatje staat mensen met schulden bij voor een bepaalde periode en/of ondersteunt mensen bij het voorkomen van schulden. Het uiteindelijke doel is mensen te leren zelf weer hun administratie en financiën te regelen.

 

Schuldhulpmaatje Ede is lid van de vereniging Schuldhulpmaatje Nederland. Dit landelijk netwerk is met overheidssteun door diakenen in Nederland opgezet. De maatjes (vaak kerkleden) zijn tot steun en stimulans voor mensen met financiële zorgen of schulden. De hulpvragers hebben vaak contact met professionele (schuld)hulpverleners en de maatjes ondersteunen hen daarbij. Voor dit project zijn inmiddels 40 maatjes actief.

Coördinatie: Corrinne van Pommeren
Informatie en aanmelding:

schuldhulpmaatje.ede@gmail.com

Telefoon: (06) 37 19 40 21

HiP Ede

Sinds 2013 is het werk van Hulp in Praktijd gedecentraliseerd. Landelijk wordt de door HiP ontwikkelde formule en database onderhouden en bijgehouden. Lokaal heeft Ede een Hulp in Praktijk – Ede en ligt de uitvoering bij HiP-Ede

Mensen met een hulpvraag of hun vertegenwoordigende organisatie kunnen bellen of hun hulpvraag indienen via de website. HiP-Ede zoekt een geschikte koppeling bij de hulpaanvragen. Daarbij is soort aanvraag – profiel hulpbieder – en zo mogelijk dicht bij elkaar in de buurt leidend voor koppeling.

Coördinatie: Ella Marchal en Eijo Balk.

0318 65 56 23

ede@stichtinghip.nl

www.hipede.nl

 

Duurzaam bezoekwerk

Een bijzondere vorm van Hulp in Praktijk is duurzaam bezoekwerk. Het valt doorgaans niet mee om geregeld bezoek te brengen aan iemand met een (psychische) beperking. Als dat niet met enige regelmaat kan, is dat een gemiste kans. De te bezoeken persoon zal zich weer in de steek gelaten voelen. Vanuit een pilot in 2014 zijn er nog enkele vrijwilligers actief als bezoekers. Door het terugtreden van de overheid is er behoefte aan meer bezoekmaatjes. Daarvoor krijg je eerst een cursus van drie avonden, verzorgd door professionals van de christelijke zorginstellingen Agathos en Eleos. Als je wat meer weet van bepaalde ziektebeelden en geoefend hebt met je eigen houding daarin, is duurzaam bezoekwerk niet alleen nuttig, maar ook beter vol te houden.

Coördinatie: Jan de Kluijver.
Aanmelden kan via: info@diaconaalplatformede.nl

HiP Inloopspreekuur

Het Diaconaal Platform heeft een door vrijwilligers gerund inloopspreekuur. Sommige mensen hebben bij aanvragen van bijv toeslagen, kwijtscheldingen en dergelijke een steuntje in de rug nodig. Als speciaal onderdeel van Hulp-in-Praktijk is HiP-inloopspreekuur gestart. Op dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur zijn vrijwilligers in kantoor beschikbaar in het inloopspreekuur.

Bij vragen, die niet direct afgehandeld kunnen worden of bij situaties waar meer hulp aan huis gewenst is, wordt de vraag doorgezet naar HiP. Daar wordt dan een vrijwilliger gezocht om bij de mensen thuis een helpende hand te kunnen bieden.

Coördinatie: Teus Hubert.

Posthoornstraat 8

dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur.

Vluchtelingencontact Ede

In november en december 2015 zijn er veel contacten met vluchtelingen geweest. Het Diaconaal Platform Ede heeft zo’n 300 belangstellende gastadressen beschikbaar voor contacten met vluchtelingen. Geregeld zijn er gastadressen, die via ‘Meet en eat’ vluchtelingen aan tafel hebben. Dat zijn vaak mooie ontmoetingen. De vreemdeling in ons midden ontmoeten, samen de maaltijd gebruiken en in de contacten het leven met elkaar delen. Dat is een mooi signaal in een tijd dat we veel negatieve berichten lezen over de opvang van vluchtelingen in ons land.

In 2017 zijn deze activiteiten -met het sluiten van de noodopvang voor vluchtelingen voorlopig opgeschort. Als er nieuwe taken aandienen zullen we daar zeker naar kijken.

Coördinatie: Jan de Kluijver.