Noodfonds Ede

Wat is noodfonds Ede?

Onder de vlag van het Diaconaal Platform Ede bestond al jaren het Interkerkelijk Noodfonds Ede. Dit fonds is nu overgegaan in Noodfonds Ede. In 2016 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 3 miljoen mensen in Nederland financieel kwetsbaar en ook in Ede merken we al jaren dat, ondanks alle regelgeving en goede bedoelingen, een vangnet in de vorm van een noodfonds noodzakelijk is.

‘Het fonds moet een Noodfonds blijven. Het noodfonds wil verzoeken snel kunnen afhandelen. Daarom moeten aanvragen door burgers samen met een hulpverlener worden ingediend. De hulpverlener kent de situatie en weet wat na de steun uit bijvoorbeeld het Noodfonds Ede het vervolgtraject zal worden. Noodhulp kan worden gegeven als er al een vervolgplan in beeld is. De financiële inbreng voor het fonds komt van de kerken, de gemeente Ede en fondsen. Maar ook bedrijven die staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen het fonds.

Coördinatie: 

Henry Aalbers

Informatie:

info@noodfondsede.nl
T: (06) 21 14 38 60