Schuldhulpmaatje Ede

Vrijwilligers van Schuldhulpmaatje Ede worden met een driedaagse cursus opgeleid tot gecertificeerde maatje. Een schuldhulpmaatje staat mensen met schulden bij voor een bepaalde periode en/of ondersteunt mensen bij het voorkomen van schulden. Het uiteindelijke doel is mensen te leren zelf weer hun administratie en financiën te regelen.

Schuldhulpmaatje Ede is lid van de vereniging Schuldhulpmaatje Nederland. Dit landelijk netwerk is met overheidssteun door diakenen in Nederland opgezet. De maatjes (vaak kerkleden) zijn tot steun en stimulans voor mensen met financiële zorgen of schulden. De hulpvragers hebben vaak contact met professionele (schuld)hulpverleners en de maatjes ondersteunen hen daarbij. Voor dit project zijn op dit moment 49 maatjes actief.

Coördinatie:
Bianca Bouter
vacature

Informatie en aanmelding:

info@schuldhulpmaatje-ede.nl

T: (06) 37 19 40 21