Platform, stichting en bestuur

In 2012 is binnen het platform besloten dat er voor deze initiatieven een formele organisatie moet komen. Derhalve is in 2013 de Stichting DPE in uitvoering opgericht. Deze stichting heeft een zeer nauwe verbinding met het platform, maar heeft een zelfstandig bestuur. De stichting zorgt voor uitbouw van bovengenoemde initiatieven, houdt participerende kerken betrokken , zoekt draagvlak bij instanties en de lokale overheid en werkt aan continuïteit.

Het bestuur van de stichting DPE in uitvoering bestaat uit de volgende personen:

Kees Lommers
Voorzitter

Ellie Huisman
Secretaris

Marjan Havelaar
Penningmeester

Cees Dorland
Algemeen Bestuurslid

Job van Roekel
Algemeen Bestuurslid