Platform, stichting en bestuur

In 2012 is binnen het platform besloten dat er voor deze initiatieven een formele organisatie moet komen. Derhalve is in 2013 de Stichting DPE in uitvoering opgericht. Deze stichting heeft een zeer nauwe verbinding met het platform, maar heeft een zelfstandig bestuur. De stichting zorgt voor uitbouw van bovengenoemde initiatieven, houdt participerende kerken betrokken , zoekt draagvlak bij instanties en de lokale overheid en werkt aan continuïteit.

Het bestuur van de stichting DPE in uitvoering bestaat uit de volgende personen:

Kees Lommers
Voorzitter

Ellie Huisman
Secretaris

Jan Klop
Penningmeester

Jan Hordijk
Algemeen Bestuurslid

Job van Roekel
Algemeen Bestuurslid

 

Kees Lommer – voorzitter en betrokken bij lokale externe contacten met overheid en dergelijke.

Ellie Huisman – secretaris en in het bestuur verantwoordelijk voor het HipHelpt inloopspreekuur

Jan Klop – penningmeester en in bestuur verantwoordelijk voor Noodfonds Ede

Jan Hordijk – in het bestuur verantwoordelijk voor Schuldhulpmaatje Ede en MoneyFit

Job van Roekel – in het bestuur verantwoordelijk voor HipHelp Ede

 

Neem contact op met de secretaris van het bestuur via onderstaand formulier: