Het beleidsplan 2018-2019, het werkplan voor 2019 en de jaarcijfers over 2016 en 2017 van de stichting DPE in uitvoering.

Het Diaconaal Platform Ede dankt zijn sponsors die zich inzetten door hulp in natura of op een andere manier.

 

DPE in uitvoering – beleidsplan 2018-2019

DPE in uitvoering – werkplan 2019

DPE-i-u financien 2016 Jaarcijfers

DPE in uitvoering; jaarverslag 2017

Voor het maken van het DPE-logo: Wilco Pot, vormgever.

Voor de opleiding van Schuldhulpmaatjes: Toyota Material Handling (in 2015 gift van 1500 euro uit het ‘goede-doelen-potje’). toyota-forklifts.nl

De gemeente Edesteunt het werk van het Diaconaal Platform Ede. 75% van de deelnemende  kerken dragen ook bij aan de stichting om de lopende projecten mede mogelijk te maken.

Het noodfonds ontving bij de aanvang in nieuwe stijl (2017) een bijdrage van de gemeente Ede en van Toyota Material Handling.

Voor aanpassingen in het kantoor ontving de stichting een toezegging van de stichting Idee in Uitvoering en een extra donatie van een van de participerende kerken.

Lisan (Noodfonds Ede) ontvangt bij kick-off cheque van de gemeente Ede.