IK WIL HELPEN

Wat kunt u doen om te helpen?

...als vrijwilliger

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger voor verschillende activiteiten.

...met geld

Hiervoor verwijzen we u naar ons bankrekeningnummer.

Vacatures

Schuldhulpmaatje – begeleider/toeruster voor de maatjes

HipHelpt coördinator

Coördinatie uren (algemeen)

Voor meer informatie en profielschets – zie onder  http://diaconaalplatformede.nl/nieuws/

Ede geeft warmte!

Bijna 1 ton opbrengst voor Ede geeft warmte

In het voorjaar van 2022 startte de actie Ede geeft warmte. De oorlog in Oekraïne zorgde voor enorme prijsstijgingen en hoge energiekosten. Met de actie wilde het diaconaal platform van kerken een solidariteitsactie voor de mensen met een smalle beurs opzetten.

De actie sluit eind maart 2023. De opbrengst is ruim € 97.000 geworden. Een enorme opbrengt, ver boven de verwachtingen, die vooraf bedacht kon worden. Veel mensen uit de kerken, die bij het platform betrokken zijn, maar ook andere mede inwoners van Ede hebben bijgedragen.

De opbrengst is uitgegeven aan mensen met een laag inkomen en een (dreigende) hoge energierekening. Via hulpverleners en verwijzers zijn mensen aangemeld. Maar ook konden mensen -met een bescheiden aantal ‘bewijzen’- zichzelf aanmelden.

Per adres is een bijdrage van € 125,– als een solidariteitsbijdrage overgemaakt. Al met al hebben zo’n 800 adressen dit bedrag gekregen.

Welkom aan de vluchtelingen (Noodopvang)

Noodopvang voor vluchtelingen (Galvanistraat Ede)

In de Galvanistraat in Ede is sinds begin maart een noodopvanglocatie voor vluchtelingen. Een kantoorpand is tijdelijk ingericht om ruim 100 mensen, die een asielaanvraag in Nederland hebben lopen, onderdak te geven. Bekend is inmiddels dat veel mensen al maanden in Nederland zijn en vanuit Ter Apel in diverse tijdelijke opvanglocaties hebben gezeten. De mensen wachten op het vervolg van hun asielaanvraag door het IND.  Intussen wonen ze in Ede. Vanuit het diaconaal platform hebben kerken nagedacht over een stukje gastvrij ontvangst voor deze (tijdelijke) Edenaren.

Meet en eat

Eén activiteit loopt al. Samen met CVVE en Malkander worden Meet en Eat avonden georganiseerd. Mensen geven zich als gastadres op. Asielzoekers kunnen zich aanmelden om aan Meet en Eat mee te doen. Gastadressen en belangstellenden worden gekoppeld. Het gastadres krijgt bericht over de koppeling met de gasten, die bij het gastadres komen. Op de Meet en Eat avond haalt het gastadres de mensen op. Er is tijd voor een gastvrije ontmoeting, een maaltijd en … (bijvoorbeeld een spelletje).

In een werkgroep worden ook andere ‘Warm-Welkom’ activiteiten voorbereid.

Algemeen Nut Beogende Instelling